Δοκιμαστική πρόσβαση σε νέες ψηφιακές πηγές από τον ΣΕΑΒ

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) έχει εξασφαλίσει δοκιμαστική πρόσβαση έως 30 Ιουνίου 2018, με δυνατότητα αξιολόγησης της χρήσης και παράτασης μέχρι το τέλος του 2018, στις ακόλουθες ηλεκτρονικές πηγές:

 • OECD iLibrary
  Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που περιλαμβάνει τα βιβλία, τα έγγραφα και τις στατιστικές του Οργανισμού και αποτελεί την πύλη ανάλυσης και δεδομένων του. Η OECD iLibrary περιλαμβάνει επίσης περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), τον Οργανισμό Πυρηνικής Ενέργειας (NEA), το Κέντρο Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ, το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Φοιτητών (PISA) και το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (ITF). Σημειώνεται ότι η βιβλιοθήκη του ΟΠΑ διαθέτει ήδη πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΟΟΣΑ από το 1997.
 • UN iLibrary
  Πρώτη ολοκληρωμένη παγκόσμια πηγή αναζήτησης, ανίχνευσης και προβολής ψηφιακού περιεχομένου που δημιουργήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη. Παρέχει σε βιβλιοθηκονόμους, ειδικούς πληροφόρησης, μελετητές, φοιτητές, υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και το ευρύ κοινό με έναν ενιαίο ψηφιακό προορισμό για απρόσκοπτη πρόσβαση σε δημοσιεύσεις, περιοδικά, δεδομένα και σειρές της Γραμματείας Ηνωμένων Εθνών καθώς και στα κεφάλαια και τα προγράμματά της.
 • Commonwealth iLibrary
  Περιλαμβάνει τις εκδόσεις της Κοινοπολιτείας, η οποία εκδίδει περίπου 30 νέους τίτλους ετησίως
 • Nordic Council
  Περιλαμβάνει σκανδιναβικές εκδόσεις που παίζουν βασικό ρόλο, ως αποτέλεσμα των πολλών έργων και δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από τη σκανδιναβική συνεργασία. Ως ερευνητικά αποτελέσματα, αποτελούν τη βάση για πολιτικές αποφάσεις στη σκανδιναβική συνεργασία.
 • ITU
  Περιλαμβάνει τις εκδόσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), η οποία εκδίδει περίπου 40 νέους τίτλους ετησίως.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ενσωματωθεί και η πρόσβαση στο WTO (World Trade Organization) iLibrary, για το οποίο θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.

Υπενθυμίζουμε ότι η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης του Ο.Π.Α. ελέγχεται από την πλευρά των εκδοτών μέσω των IP διευθύνσεων του δικτύου του Πανεπιστημίου. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας έχουν πρόσβαση μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο του Πανεπιστημίου, καθώς και όσοι απομακρυσμένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω της υπηρεσίας VPN του Πανεπιστημίου.

Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τη χρησιμότητα των ηλεκτρονικών πηγών στην έρευνά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση library@aueb.gr.