Διαθέσιμα archives του εκδότη Kluwer Law International

Σας ενημερώνουμε οτι μέσα από τη σελίδα https://archives.heal-link.gr είναι διαθέσιμα τα archives (αρχεία παλαιότερων ετών) του εκδότη Kluwer Law International για τα έτη 2006-1012.

Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση: ελέγχεται μέσω των δηλωμένων διευθύνσεων IP του κάθε ιδρύματος, προσφέρεται για τους εκδότες που ο ΣΕΑΒ δεν έχει ενεργή σύμβαση και ισχύουν οι όροι των συμβολαίων για τη χρήση του περιεχομένου.