ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ| Απασχόληση & Διεθνής Κινητικότητα, Ενημερωτική Εκδήλωση

Αθήνα, 4 Απριλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απασχόληση και Διεθνής Κινητικότητα Ενημερωτική Εκδήλωση

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική εκδήλωση «Απασχόληση & Διεθνής Κινητικότητα» που συνδιοργάνωσαν η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, το Γραφείο Διασύνδεσης, αναπόσπαστο τμήμα της Μονάδας Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας, και το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η εκδήλωση έλαβε χώρα την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, στο κεντρικό κτήριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας για τις θεσμοθετημένες διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για τις ευκαιρίες απασχόλησης και πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Το Ίδρυμα αναγνωρίζει έμπρακτα τη μεγάλη σημασία της ενίσχυσης της επικοινωνίας και διασύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων του με την αγορά εργασίας και με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και Επιστημονικός συντονιστής του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet στο ΟΠΑ, καθηγητής Δημήτριος Μπουραντώνης και η Αν. Επιστημονική Υπεύθυνη της Μονάδας Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας, επίκουρη καθηγήτρια Ειρήνη Νικάνδρου.

Αναλυτικά στην εκδήλωση έλαβαν μέρος οι κκ. Φατούρος Δημήτρης, Υπεύθυνος Επικοινωνίας για Ελλάδα και Κύπρο του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις Βρυξέλλες (UNRIC), Παπαγιάννης Μιχάλης, Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Φλάκα Κατερίνα, Συντονίστρια του Εθνικού Δικτύου για τις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης (EURopean Employment Services – EURES) και Ντέλιου Κλεοπάτρα, Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και Επιμόρφωσης Προσωπικού στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ στο ΟΠΑ.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σταθερά προσηλωμένο στην προσωπική και ακαδημαϊκή καλλιέργεια των φοιτητών και αποφοίτων του, φιλοδοξεί να καταστεί χώρος προσέλκυσης νέων ιδεών και κοιτίδα διαμοιρασμού πολύπλευρης γνώσης και πληροφόρησης. Η νέα σειρά εκδηλώσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα, η οποία τίθεται σε ισχύ, διοργανώνεται στη βάση εφαρμογής της Αποστολής του Ιδρύματος, η οποία, εκτός των άλλων, προδιαγράφει ότι «το ΟΠΑ παράγει, δημοσιοποιεί και συσσωρεύει νέα γνώση σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον ανοικτό στην ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών, στην ευρηματικότητα, στην καινοτομία, στην πρωτοβουλία, καθώς και στην ατομική και επαγγελματική ανάπτυξη».

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ