ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Βιβλιοθήκης στο πλαίσιο του μαθήματος «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, διδάσκουσα κα Γαλανάκη», 3ο εξάμηνο τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Τετάρτη, 27.10.2021, 11.00-12.00. αίθ Α31