ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5180992 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και κωδ. ΕΛΚΕ 113540 καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση για το Χειμερινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2023 – 2024, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. ΟΠΑ www.dasta-is.aueb.gr.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:

Από Παρασκευή 20/10/2023 έως και Δευτέρα 30/10/2023 στις 13:00

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες να λάβουν υπ’ όψιν τα παρακάτω :

  1. Να ενημερωθούν για τις «Προϋποθέσεις και όρους συμμετοχής που ισχύουν ανά Τμήμα». καθώς και από την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» για γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα.
  2. Στον αριθμό των απαιτούμενων περασμένων μαθημάτων υπολογίζονται μόνο όσα μαθήματα έχετε περάσει μέχρι και την προηγούμενη εξεταστική περίοδο, δηλαδή την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2023. ΔΕΝ μετράνε βάσει κανονισμού τα μαθήματα που περάστηκαν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2023.  
  3. Να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που περιγράφονται στον Οδηγό του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ για την Πρακτική Άσκηση.
  4. Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν Βιογραφικό Σημείωμα ή θέλουν να βελτιώσουν το ήδη υπάρχων, μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο προετοιμασίας (δείτε στο τέλος της ανακοίνωσης).Το Βιογραφικό Σημείωμα μπορεί να καταχωρηθεί στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ και μετά την περίοδο των αιτήσεων.
  • Όσοι φοιτητές δεν έχουν ή δεν γνωρίζουν αν έχουν Αριθμό Συστήματος ΕΦΚΑ (αριθμό μητρώου ΙΚΑ), θα πρέπει να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που αναφέρονται στο παρακάτω οδηγό: ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΜΑ ΙΚΑ
  1. Οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για το Χειμερινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2023-2024 ανά τμήμα είναι:

         ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑΤΜΗΜΑ ΟΠΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023- 2024

ΘΕΣΕΙΣ
1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 30
2: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 25
3: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 50
4: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 28
5: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 30
6: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 50
7: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 25
8: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 10
ΣΥΝΟΛΟ 248
  1. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση τους όρους συμμετοχής που έχει θέσει κάθε Τμήμα.

Μετά τη λήξη της περιόδου των αιτήσεων, θα ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης του εκάστοτε Τμήματος. Ακολουθεί περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών και στη συνέχεια αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα. Θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις στον κεντρικό ιστότοπο πρακτικής άσκησης ΟΠΑ για την περίοδο των ενστάσεων. Έως ότου αναρτηθούν τα οριστικά αποτελέσματα οι αιτήσεις των φοιτητών/τριων θα είναι σε κατάσταση αναμονής (pending). Τα αποτελέσματα (προσωρινά και οριστικά) ανακοινώνονται στον ιστότοπο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ και στους επιμέρους ιστότοπους των Τμημάτων.

Έπειτα οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά αποδεκτές στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν ενημέρωση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αξιολόγηση της αίτησής τους (αποδοχή ή απόρριψη).

Οι επιλαχόντες με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, έχουν εναλλακτικά δυνατότητα συμμετοχής μέσω του Ιδιωτικού Αυτοχρηματοδοτούμενου Προγράμματος (η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία.)

  1. Η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης ορίζεται από αρχές Δεκεμβρίου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα οριστούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
  2. Οι φοιτητές που έχουν έρθει σε επαφή με εταιρεία της επιλογής τους, στην οποία επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, χρειάζεται να ενημερώσουν το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, αφού γίνει αποδεκτή η αίτησή τους.

Για επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να δείτε εδώ.

 


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

H Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ΟΠΑ διοργανώνει σεμινάριο προετοιμασίας για τους προπτυχιακούς φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για το Χειμερινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2023 - 2024.

Ημερομηνία

Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023

Τόπος

Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

Ώρες

11.00 – 14.00

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής για το σεμινάριο γίνονται ηλεκτρονικά έως και Τετάρτη 25/10/2023 στις 14.00 ώστε μετά να αποσταλούν σχετικές οδηγίες στους συμμετέχοντες.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι προαιρετική, αλλά κρίνεται αναγκαία η παρακολούθησή του.

Σημείωση: Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο είναι απαραίτητο να έχουν εκτυπωμένο το προσωπικό τους βιογραφικό σημείωμα για να μπορούν να κάνουν τυχόν αλλαγές.