Ώρες Γραφείου της Μονάδας Πρακτικής Άσκησης & Διασύνδεσης ΟΠΑ κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων

Κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, η Μονάδα Πρακτικής Άσκησης & Διασύνδεσης ΟΠΑ θα εξυπηρετεί τους φοιτητές τις παρακάτω μέρες και ώρες: 

Τετάρτη

28/12/2022:

09:00 – 15:00

4ος Όροφος, Γραφείο Διασύνδεσης

Πέμπτη 

29/12/2022:

09:00 – 15:00

3ος Όροφος, Γραφείο Πρακτικής

Τετάρτη

04/01/2023:

09:00 – 13:00

3ος Όροφος, Γραφείο Πρακτικής

Πέμπτη

05/01/2023:

09:00 – 15:00

4ος Όροφος, Γραφείο Διασύνδεσης

Μονάδας Πρακτικής Άσκησης & Διασύνδεσης ΟΠΑ 
Ελπίδος 13, 10434, 3ος και 4ος Όροφος.