Ανακοίνωση για φοιτητές του Τμήματος ΔΕΤ

Τα μαθήματα της "Πρακτικής Άσκησης – Πτυχιακής Εργασίας" του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 19/10/2023 στις 17:00 και θα γίνονται κάθε Πέμπτη την ίδια ώρα (δηλ. 17:00-21:00) στην αίθουσα Α32.

Στο πλαίσιο του πρώτου μαθήματος θα γίνει, μεταξύ άλλων, αναλυτική παρουσίαση χρήσιμων οδηγιών και κατευθύνσεων σχετικά με την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας.

Ανεξάρτητα της προόδου της τυπικής διαδικασίας συμμετοχής στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2023-2024, οι φοιτητές/φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν την "Πρακτική τους Άσκηση – Πτυχιακή Εργασία" αυτό το εξάμηνο, ενθαρρύνονται να ξεκινήσουν τη διαδικασία εύρεσης θέματος σχετικά με την Πτυχιακή τους εργασία το οποίο θα συζητηθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων της Πέμπτης με τους διδάσκοντες του μαθήματος. Επίσης, θα προχωρήσει και η διαδικασία ορισμού επιβλεπόντων καθηγητών.

Τέλος, όσοι/όσες φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν να εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση στην/στον επιχείρηση/οργανισμό που ήδη εργάζονται, θα πρέπει (α) να επικοινωνήσουν άμεσα με το γραφείο της Πρακτικής Άσκησης για να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί και (β) να μου στείλουν άμεσα ένα e-mail στο avrehop@aueb.gr για να με ενημερώσουν σχετικά. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο του δεύτερου ή του τρίτου μαθήματος (δηλ. Πέμπτη 26/10 και 2/11) θα πρέπει να κάνουν την πρώτη τους παρουσίαση ακολουθώντας τα templates τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο Eduportal (θα βγει σχετική ανακοίνωση στο Eduportal με το πρόγραμμα των παρουσιάσεων).

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν και στο πλαίσιο του πρώτου μαθήματος.

Σας εύχομαι Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά!

Αδάμ Βρεχόπουλος

Καθηγητής ΟΠΑ, ΣΔΕ, Τμήμα ΔΕΤ