Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης καλοκαιρινής περιόδου 2018

Στα πλαίσια της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για τη περίοδο Καλοκαίρι 2018 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί απο τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων. Οι αιτούντες έλαβαν γνώση για την αποδοχή η μή της αίτησης τους καθώς και τους λόγους για τους οποίους ενδεχομένως απορρίφθηκαν. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές απορρίφθηκαν καθώς κατά την ημέρα της αξιολόγησης της αίτησης τους δε πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα όπως αυτές ορίζονται απο το κάθε τμήμα. Δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής που ισχύουν για κάθε τμήμα εδώ.

* Σε κάποια τμήματα υπήρχε χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για τη τρέχουσα περίοδο πρακτικής άσκησης η οποία προέκυψε λόγω ακυρώσεων στο εαρινό εξάμηνο. Η αξιολόγηση έγινε με ακαδημαϊκά κριτήρια.

Επισυνάπτεται πίνακας με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων λαμβάνοντας υπ όψιν σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων. Δείτε τον πίνακα εδώ.