Προκήρυξη δεκαοκτώ (18) Υποψήφιων Διδακτόρων Τμήματος Πληροφορικής