Αίτηση ακύρωσης βαθμολογίας μαθημάτων εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου & Ιουνίου 2015

id: 
2420

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αίτηση ακύρωσης βαθμολογίας μαθημάτων εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου & Ιουνίου 2015

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν το βαθμό τους σε μαθήματα που έχουν ήδη επιτύχει κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου και Ιουνίου 2015, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων εξεταστικών, προκειμένου να επανεξεταστούν σε αυτά, οφείλουν να συμπληρώσουν και να καταθέσουν την ανάλογη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματός τους προσκομίζοντας και την αστυνομική τους ταυτότητα από 27 Αυγούστου έως και 18 Σεπτεμβρίου.

Η αίτηση ακύρωσης βαθμολογίας δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να αναιρεθεί και κατατίθεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη.

Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]