ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 140/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ»