ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 138/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ 2ο ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΕΡΙΓΝΥ»