Επαναληπτική Διακήρυξη Νο 136/2015 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ»