Η ομάδα του Τμήματος ΛΟΧΡΗ, νικήτρια του φοιτητικού διαγωνισμού CFA Research Challenge, θα διαγωνιστεί σε διεθνές επίπεδο ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες από Ευρώπη, Μ. Ανατολή και Αφρική (01-02/04/15)

id: 
2297

Η ομάδα του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αναδείχθηκε νικήτρια στον φοιτητικό διαγωνισμό CFA Research Challenge σε τοπικό επίπεδο. Στη συνέχεια θα διαγωνιστεί σε διεθνές επίπεδο ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική στις 1-2 Απριλίου 2015 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.

Λίγα λόγια για τον διαγωνισμό
Οι τοπικές ενώσεις του CFA Institute αναλαμβάνουν τη διοργάνωση του διαγωνισμού μεταξύ των Πανεπιστημίων που συμμετέχουν. Τα Πανεπιστήμια σχηματίζουν ομάδες 3 έως 5 φοιτητών που αναλαμβάνουν να ερευνήσουν μια εταιρεία που επιλέγει το CFA Institute και να συντάξουν την ανάλυσή της. Αντικείμενο της ανάλυσης στον ελληνικό διαγωνισμό ήταν η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.».

Συστατικά στοιχεία του διαγωνισμού

 • Ανάλυση μιας εισηγμένης εταιρείας: Οι ομάδες αναλύουν μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία. Η διοίκηση της εταιρείας διεξάγει παρουσίαση στις ομάδες και συμμετέχει σε μία συνεδρίαση ερωτήσεων και απαντήσεων.
 • Ακαδημαϊκή υποστήριξη: Κάθε ομάδα έχει την υποστήριξη ενός ή περισσότερων καθηγητών, οι οποίοι αναλαμβάνουν την καθοδήγηση και την παροχή συμβουλών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού.
 • Συμβουλές από μέντορα: Κάθε ομάδα συνεργάζεται με έναν επαγγελματία αναλυτή, ο οποίος παρέχει πρακτικές συμβουλές και αξιολογεί το τελικό κείμενο της ανάλυσης.
 • Γραπτή έρευνα και ανάλυση: Κάθε ομάδα ετοιμάζει μια γραπτή έρευνα και ανάλυση της επιλεγμένης εταιρείας, η οποία αξιολογείται και βαθμολογείται από μία επιτροπή αξιολόγησης.
 • Παρουσίαση της ανάλυσης σε επιτροπή αξιολόγησης: Οι ομάδες παρουσιάζουν την ανάλυσή τους σε μία επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από ειδικούς που εργάζονται σε κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η ομάδα με τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στη γραπτή ανάλυση (50%) και την παρουσίαση (50%) ανακηρύσσεται νικήτρια.
 • Ανάδειξη του παγκόσμιου νικητή: Οι νικήτριες ομάδες σε τοπικό επίπεδο προκρίνονται στο επόμενο στάδιο σε ευρύτερο γεωγραφικό επίπεδο (Αμερική, Ευρώπη και Ασία). Οι νικήτριες ομάδες από αυτό το στάδιο στο τέλος διαγωνίζονται μεταξύ τους, προκειμένου να αναδειχτεί ο παγκόσμιος νικητής.

Η ομάδα του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αναδείχθηκε νικήτρια σε τοπικό επίπεδο αποτελούταν από τους παρακάτω:

Προπτυχιακοί φοιτητές

 • Αντωνόπουλος Δημήτριος
 • Κουρουνιώτης Χαράλαμπος
 • Πρίντζιος Κωνσταντίνος
 • Σάντα Φωτεινή
 • Τσιμπίδας Δημήτριος

Καθηγητές

 • Δεμοιράκος Ευθύμιος, Επ. Καθηγητής Λογιστικής
 • Λελεδάκης Γεώργιος, Επ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής

Μέντορας
Ευθυμίου Βασίλης, PhD, CFA, Portfolio Manager at European Reliance Asset Management.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://cfainstitute.org/community/challenge/Pages/index.aspx