Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-15 ξεκίνησε. Ενημερωθείτε αναλυτικά

id: 
2270

Πρακτική Άσκηση Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2014-15

Στο πλαίσιο του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2014-15 υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών www.dasta-is.aueb.gr.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να:

 1. Ενημερωθούν για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης από την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις», καθώς και για τους όρους συμμετοχής που ισχύουν ανά Τμήμα από τον ιστότοπο του Κεντρικού Γραφείο Πρακτικής Άσκησης http://internship.aueb.gr/

 2. ακολουθήσουν ΟΛΟΙ υποχρεωτικά τις διαδικασίες που περιγράφονται στον Οδηγό του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ για την Πρακτική Άσκηση.
 3. έχουν οπωσδήποτε τον αριθμό της νέας φοιτητικής ταυτότητας, ώστε να μπορέσουν να κάνουν αίτηση. Στην περίπτωση που δεν έχουν θα πρέπει να κάνουν άμεσα ηλεκτρονική αίτηση στο http://academicid.minedu.gov.gr/Applications.
 4. εισάγουν στο Πληροφοριακό Σύστημα ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών:

 • Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

(Αντώνης Ρούσσος, roussos@aueb.gr, 210-8203 825): Από 30 Ιανουαρίου - 8 Φεβρουαρίου 2015. Υπάρχει περιορισμός θέσεων.

 • Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
 • (Αγγελική Παναγιωτίδου, apan@aueb.gr, 210-8203 825) : Από 30 Ιανουαρίου - 8 Φεβρουαρίου 2015. Υπάρχει περιορισμός θέσεων.

 • Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 • (Μαρία Κουτρουμπή Γραμματεία ΔΕΤ, marianik@aueb.gr, 210-8203 139)

 • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μαρία Κανέλλα, mkanella@aueb.gr, 210-8203 813): Από 30 Ιανουαρίου - 8 Φεβρουαρίου 2015. Υπάρχει περιορισμός θέσεων.
 • Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
 • (Ελευθερία Νυφλή, enifli@aueb.gr, 210-8203 815): Όλο τον χρόνο.

 • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αντώνης Ρούσσος, roussos@aueb.gr, 210-8203 825): Όλο τον χρόνο.
 • Τμήμα Πληροφορικής
 • (Ελευθερία Νυφλή, enifli@aueb.gr, 210-8203 815) : Από 30 Ιανουαρίου - 13 Φεβρουαρίου 2015.

 • Τμήμα Στατιστικής
 • (Αγγελική Παναγιωτίδου, apan@aueb.gr, 210-8203 825): Όλο τον χρόνο.

  Για οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (http://internship.aueb.gr/getdoc.php?docid=134). Διαβάστε το έγγραφο προσεχτικά.

  Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).