Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών

id: 
2227

Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Συνεχίζεται η διαδικασία αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) στη Διοίκηση Υπηρεσιών (Πλήρους Φοίτησης) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τις Κατευθύνσεις:

(α) Επικοινωνία - Διαφήμιση - Δημόσιες Σχέσεις

(β) Ανάπτυξη και Διοίκηση Υπηρεσιών Εναλλακτικού Τουρισμού

(γ) Διοίκηση Ναυτιλιακών Υπηρεσιών

(δ) Διοικητική Συμβουλευτική

(ε) Διοίκηση Οργανισμών Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας και

(στ) Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών

ΔΕΚΤΟΙ γίνονται πτυχιούχοι Ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και ισότιμων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αιτήσεις μπορούν, επίσης, να υποβάλλουν και οι τελειόφοιτοι, με την προϋπόθεση ότι θα αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι τον Μάρτιο 2015. Για την έντυπη αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://www.msmfull.aueb.gr) και στο τηλέφωνο 210-8203 874. Οι αιτήσεις καθώς και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Προγράμματος, από τη 1 Σεπτεμβρίου 2014, καθημερινά 11:00 - 14:00. Η διαδικασία υποβολής και αποδοχής αιτήσεων είναι συνεχής και λήγει τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015.

Αφίσα Προγράμματος