Πρόγραμμα υποτροφιών 2015-2016 για διδακτορικές σπουδές από οκτώ (8) Πανεπιστήμια του Χονγκ Κονγκ Κίνας και για Έλληνες σπουδαστές

id: 
2204

Το Υπουργείο Εξωτερικών (Ε1 Διεύθυνση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων), με το υπ' αρ. Φ. 2346.53/2/ΑΣ 849 έγγραφό του, διαβίβασε τη Ρηματική Διακοίνωση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Χονγκ Κονγκ της Κίνας, αναφορικά με τη χορήγηση υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές τριετούς διάρκειας από οκτώ (8) Πανεπιστήμια του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα σε αλλοδαπούς σπουδαστές, μεταξύ αυτών και σε Έλληνες.

Προθεσμία υποβολής αρχικών αιτήσεων: 1η Δεκεμβρίου 2014.

Τα 8 Πανεπιστήμια του Χονγκ Κονγκ που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα "Hong Kong PhD Fellowship Scheme" είναι:

City University of Hong Kong

Hong Kong Baptist University

Lingnan University

The Chinese University of Hong Kong

The Hong Kong Institute of Education

The Hong Kong Polytechnic University

The Hong Kong University of Science and Technology

The University of Hong Kong

Αναλυτικές πληροφορίες: http://www.ugc.edu.hk/eng/rgc/hkphd/hkphd.htm

Οι ενδιαφερόμενοι Έλληνες υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι τα μαθήματα διεξάγονται στην Αγγλική και θα πρέπει να είναι κάτοχοι:

  • GCE (3AL/2AL+2AS)

  • Διεθνούς Διπλώματος Baccalaureate (από 4 και άνω)
  • SAT/AP (το αντίστοιχό τους ανάλογα με τη χώρα προέλευσης των υποψηφίων)
  • εξαιρετικών επιδόσεων
  • TOEFL, IELTS(επίπεδο 6.0)

Τα μαθήματα αρχίζουν τον Σεπτέμβριο του 2015.

Η υποτροφία ανέρχεται σε HK$ 20,000 (περίπου US$ 2,600) μηνιαίως, ενώ προβλέπεται ποσό εκ HK$ 10,000 (περίπου US$ 1,300) ετησίως για μετακινήσεις με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας.

Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται με βάση τα ακαδημαϊκά τους προσόντα.

Για άμεση επαφή: HKPF@ugc.edu.hk.