Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-15 ξεκίνησε. Ενημερωθείτε αναλυτικά.

id: 
2156

Πρακτική Άσκηση Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2014-15

Στο πλαίσιο του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2014-15 υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών www.dasta-is.aueb.gr.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να:

 1. ενημερωθούν για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης από την ενότητα "Συχνές Ερωτήσεις", καθώς και για τους όρους συμμετοχής που ισχύουν ανά Τμήμα από τον ιστότοπο του Κεντρικού Γραφείο Πρακτικής Άσκησης,
 2. ακολουθήσουν υποχρεωτικά τις διαδικασίες που περιγράφονται στον Οδηγό του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ για την Πρακτική Άσκηση,
 3. έχουν τον αριθμό της νέας φοιτητικής ταυτότητας, ώστε να μπορέσουν να κάνουν αίτηση. Σε περίπτωση που δεν έχουν θα πρέπει να κάνουν άμεσα ηλεκτρονική αίτηση στο http://academicid.minedu.gov.gr/Applications,
 4. εισάγουν στο Πληροφοριακό Σύστημα ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Σε περίπτωση που δεν έχουν, μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ, απ’ όπου θα λάβουν χρήσιμες συμβουλές και κατευθύνσεις για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος (τηλ. επικοινωνίας 210-8203 216).

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών:

 • Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Αγγελική Παναγιωτίδου, apan@aueb.gr, 210-8203 825)
  Από 15 Σεπτεμβρίου - 24 Σεπτεμβρίου 2014. Υπάρχει περιορισμός θέσεων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με ακαδημαϊκά κριτήρια μετά τη λήξη των αιτήσεων.
 • Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 • (Αντώνης Ρούσσος, roussos@aueb.gr, 210-8203 825)
  Από 15 Σεπτεμβρίου - 24 Σεπτεμβρίου 2014. Υπάρχει περιορισμός θέσεων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με ακαδημαϊκά κριτήρια μετά τη λήξη των αιτήσεων.
 • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • (Μαρία Κανέλλα, mkanella@aueb.gr, 210-8203 813)
  Από 15 Σεπτεμβρίου - 18 Σεπτεμβρίου 2014 (Υπάρχει περιορισμός θέσεων).
  Δείτε τους νέους όρους συμμετοχής.
  Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με ακαδημαϊκά κριτήρια μετά τη λήξη των αιτήσεων.
 • Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Ελευθερία Νυφλή, enifli@aueb.gr, 210-8203 815)
  Όλο τον χρόνο.
 • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • (Αντώνης Ρούσσος, roussos@aueb.gr, 210-8203 825)
  Όλο τον χρόνο.
 • Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 • (Μαρία Κανέλλα, mkanella@aueb.gr, 210-8203 813)
  Από 15 Σεπτεμβρίου - 28 Σεπτεμβρίου 2014. Δυνατότητα εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Πεδίου (Field Study Project).
 • Τμήμα Πληροφορικής
 • (Ελευθερία Νυφλή, enifli@aueb.gr, 210-8203 815)
  Από 15 Σεπτεμβρίου - 28 Σεπτεμβρίου 2014.
 • Τμήμα Στατιστικής
 • (Αγγελική Παναγιωτίδου, apan@aueb.gr, 210-8203 825)
  Όλο τον χρόνο.

Οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρέχονται στον σύνδεσμο http://internship.aueb.gr/getdoc.php?docid=134. Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να διαβάσουν το έγγραφο προσεχτικά.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).