Λειτουργία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 1 έως και 20 Αυγούστου 2014

id: 
2128

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά το διάστημα από 1 Αυγούστου έως και 20 Αυγούστου 2014 οι ∆ιοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό.

Κατά τα διαστήματα από 1 Αυγούστου έως 8 Αυγούστου 2014 και από 18 έως και 20 Αυγούστου 2014 θα λειτουργούν μόνο:

  • Το Θυρωρείο και το Γραφείο Πρωτοκόλλου, από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-16:00, με προσωπικό ασφαλείας. Η αλληλογραφία θα παραλαμβάνεται από το ταχυδρομείο, χωρίς όμως να γίνεται διανομή στους αποδέκτες.

  • Η πρόσβαση στους χώρους του Πανεπιστημίου θα είναι δυνατή από τις 9:00 έως τις 16:00.

Κατά το διάστημα από Δευτέρα 11 Αυγούστου έως και Σάββατο 16 Αυγούστου 2014 το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό λόγω τεχνικών εργασιών και δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στους χώρους του.

Κατά το διάστημα από Σάββατο 19 Ιουλίου έως και Σάββατο 23 Αυγούστου 2014 το Πανεπιστήμιο θα παραμένει κλειστό τα Σάββατα και δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στους χώρους του.

Κατά το διάστημα από 1 Αυγούστου έως και 20 Αυγούστου 2014 ο κλιματισμός θα λειτουργεί μόνο όταν το Πανεπιστήμιο είναι ανοιχτό.

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο θα λειτουργεί κανονικά το παραπάνω χρονικό διάστημα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]