Ανακοίνωση έκτακτης εξεταστικής περιόδου Ιουλίου 2014

id: 
2038

Αθήνα, 6 Μαΐου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουλίου 2014

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 6 του Ν.4218/2013, (ΦΕΚ 268/10.12.13, Τ. Α'), θα πραγματοποιηθεί έκτακτη εξεταστική περίοδος μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου, μετά τη λήξη των εξετάσεων των μαθημάτων εαρινού εξαμήνου. Το αναλυτικό πρόγραμμα της έκτακτης εξεταστικής έχει ανακοινωθεί στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές όλων των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, να δηλώσουν τα μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, τα οποία είχαν δηλώσει στο παρελθόν και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό και στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2014 και στην έκτακτη εξεταστική περίοδο Ιουλίου 2014. Οι δηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από 7/5/2014 έως 18/5/2014, μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/.

H προθεσμία υποβολής δηλώσεων συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014, ενώ ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 30 Μαΐου 2014.

Σχετικό έγγραφο Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]