Διαγωνισμός New Economic Talent 2014

id: 
2012

Διαγωνισμός New Economic Talent 2014

Τα κέντρα CERGE-EI και Nadace Cerge-El του Πανεπιστημίου του Καρόλου στην Πράγα της Τσεχίας προκηρύσσουν τον Διαγωνισμό New Talent 2014.

Πληροφορίες για τους όρους και τα βραβεία βρίσκονται στην ιστοσελίδα: http://www.cerge-ei.cz/talent

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο talent@cerge-ei.cz έως και τις 15 Απριλίου 2014.