Υποβολή αίτησης εγγραφής & δικαιολογητικών επιτυχόντων διαδικασίας μεταφοράς θέσης εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

id: 
1983

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή αίτησης εγγραφής και δικαιολογητικών επιτυχόντων της διαδικασίας μεταφοράς θέσης εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι επιτυχόντες της διαδικασίας μεταφοράς θέσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οφείλουν να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από τη Δευτέρα 17/03/2014 έως και τη Δευτέρα 31/03/2014, στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.

Στην περίπτωση που οι φοιτητές δεν διαθέτουν αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης μπορούν να το εκτυπώσουν εισερχόμενοι στην ιστοσελίδα http://solon.it.minedu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η εγγραφή των επιτυχόντων ολοκληρώνεται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τα Ιδρύματα υποδοχής τους.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]