Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική"

id: 
1975

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή , στο γνωστικό αντικείμενο "Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική"

ΦΕΚ προκήρυξης: 1154/10-10-2013 τεύχος Γ'

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 30/12/2013

Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης για συγκρότηση επταμελούς επιτροπής επιλογής:4/3/2014

Επταμελής Επιτροπή Επιλογής
Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή
Γνωστικό αντικείμενο "Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική"

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο / Βαθμίδα

Τμήμα / Ίδρυμα

Γνωστικό Αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό

1.

Σ. Βασιλάκης, Καθηγητής

ΔΕΟΣ / ΟΠΑ

Οικονομικά με αντικείμενο στη Βιομ. Οργ. και Πολιτική

297/22-12-2000 Τ.ΝΠΔΔ

deos.aueb.gr/ el/vasilakis_gr

2.

Α. Ξεπαπαδέας, Καθηγητής

ΔΕΟΣ / ΟΠΑ

Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

643/17-8-2007 Τ. Γ'

deos.aueb.gr/ el/xepapadeas_gr

3.

Ν. Βέττας, Καθηγητής

Οικονομικής Επιστήμης / ΟΠΑ

Οικονομική Θεωρία με Έμφαση στη Μικροοικον. Θεωρία και Βιομ. Οργάνωση

84/17-4-2003 Τ. ΝΠΔΔ

www.econ.aueb.gr/ faculty/vettas.html

4.

Ι. Κατσουλάκος, Καθηγητής

Οικονομικής Επιστήμης / ΟΠΑ

Οικονομική Θεωρία με Έμφαση στη Μικροοοικον. Βιομηχ. Οργάνωση, Αντιμονοπωλιακή Οικονομική

84/12-8-1994 Τ. ΝΠΔΔ

www.econ.aueb.gr/ faculty/katsoulakos.html

5.

Χ. Κωνσταντάτος, Καθηγητής

Οικονομικής Επιστήμης / Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Βιομηχανική Οργάνωση

1040/10-11-2008 Τ.Γ'

www.uom.gr/modules. php?op=modload& name=Cv&file=index& id=974&tmima=3& categorymenu=2

6.

Χ. Στεφανάδης, Αν. Καθηγητής

Χρηματοοικ. & Τραπεζικής Διοικητικής / Πανεπιστήμιο Πειραιά

Μικροοικονομική - Θεωρία Παιγνίων

233/τ.Γ'/11-4-2007

web.xrh.unipi.gr/ index.php?option= com_content&task= view&id=33&Itemid= 79&lang=el

7.

N. Georgantzis, Professor

University Of Reading

Economic Theory and Experimental Economics

www.reading.ac.uk/ apd/staff/n-georgantzis.aspx

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο / Βαθμίδα

Τμήμα / Ίδρυμα

Γνωστικό Αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό

1.

Φ. Κουντούρη, Αν. Καθηγήτρια

ΔΕΟΣ / ΟΠΑ

Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στις Οικ. Πολιτικές της Ε.Ε.

881/27.8.2012 τ. Γ'

deos.aueb.gr/ el/koundouri_gr

2.

Κ. Γάτσιος, Καθηγητής

Οικονομικής Επιστήμης / ΟΠΑ

Οικονομική Θεωρία με έμφαση στην Οικονομική Ανάλυση

126/10-6-2002 τ. ΝΠΔΔ

www.econ.aueb.gr/ faculty/gatsios.html

3.

Ε. Λουρή, Καθηγήτρια

Οικονομικής Επιστήμης / ΟΠΑ

Οικονομική Θεωρία με έμφαση στην Περιφερειακή Οικονομική και Βιομηχανική Οργάνωση

52/12-3-2002 Τ. ΝΠΔΔ

www.econ.aueb.gr/ faculty/louri.html

4.

Κ. Μπουρλάκης, Αν. Καθηγητής

ΟΔΕ / ΟΠΑ

Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική

219/3-4-2007 τ. Γ'

www.ode.aueb.gr/ images/stories/cv/ bourlakis-gr.pdf

5.

Μ. Βλάσσης, Καθηγητής

Οικονομικής Επιστήμης / Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική

704/22-9-2011, τ. Γ'

economics.soc.uoc.gr/ Personnel/personnel_ navigation.php?lang=ell&id=5

6.

Ε. Σαρτζετάκης, Καθηγητής

Οικονομικών Επιστημών / Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική-Οικονομική του Περιβάλλοντος

813/1-8-2013, τ. Γ'

www.uom.gr/modules. php?op=modload& name=Cv&file=index& id=717&tmima=3& categorymenu=2

7.

G. Deltas, Professor

University of Illinois

Industrial Organization, Envir. Economics, Auction, Political Economy

www.economics.illinois. edu/people/deltas

Ονοματεπώνυμα υποψηφίων: Χ. Μήλλιου

Ημερομηνία Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για ορισμό προέδρου επταμελούς και δύο αξιολογητών: 24-3-2014

Ημερομηνία συνεδρίασης Επταμελούς για εκλογή υποψηφίου: 15/5/2014

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Χ. Μήλλιου

Αριθμός παρόντων μελών επταμελούς: 7

Αριθμός απόντων μελών επταμελούς: -

Σύνολο θετικών ψήφων: 7