Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Στατιστικής μέχρι την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2013

id: 
1964

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Στατιστικής

μέχρι την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2013

Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής μέχρι την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2013, θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 9 Απριλίου 2014 και ώρα 13:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.

Επισημαίνεται ότι, την ημέρα της ορκωμοσίας όλοι οι συμμετέχοντες πτυχιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν μία ώρα νωρίτερα στη Γραμματεία του Τμήματος, και με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας να υπογράψουν την καθομολόγησή τους.

(Η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας είναι απαραίτητη και για την παραλαβή της τηβέννου).

Σας γνωρίζουμε ότι, για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία πτυχιούχων περιόδου Σεπτεμβρίου 2013 του Τμήματος, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ορκωμοσίας μέχρι και την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014.

 

Από τη Γραμματεία
Αθήνα, 24/2/2014