Γραπτές κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

id: 
1933

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους Α.Ε.Ι, σχολών διετούς κύκλου σπουδών, Τ.Ε.Ι και σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών ότι, οι εξετάσεις για την κατάταξή τους στο Τμήμα, το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα διεξαχθούν ως εξής:

 1. Μικροοικονομική Ι, Δευτέρα 24/2/2014, ώρα 15:00-17:00, αίθουσα Δ4 (κτήριο Δεριγνύ, 4ος όροφος)

 • Πολιτική Ολοκλήρωση στην Ε.Ε, Τρίτη 25/2/2014, ώρα 15:00-17:00, αίθουσα Δ4 (κτήριο Δεριγνύ, 4ος όροφος)
 • Μαθηματικά Ι, Πέμπτη 27/2/2014, ώρα 15:00-17:00, αίθουσα Δ4 (κτήριο Δεριγνύ, 4ος όροφος)

  Σημειώσεις:

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.
  2. Χρωματιστά μελάνια εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
  3. Ο υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα και παραδίδει το γραπτό του, δεν επιτρέπεται να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης.
  4. Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα έχοντας μαζί του βιβλία, σημειώσεις, τετράδια ή άλλα αντικείμενα που δεν επιτρέπονται.
  5. Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στον χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες υποχρεούνται να προσέρχονται 30 λεπτά νωρίτερα.

   

  Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2014
  Από τη Γραμματεία