Αποτελέσματα 2ης Επαναληπτικής Εκλογής για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

id: 
1856

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποτελέσματα 2ης Επαναληπτικής Εκλογής για την ανάδειξη του
Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σας ενημερώνουμε ότι στις 23-10-2013 πραγματοποιήθηκε η 2η επαναληπτική εκλογή για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ηλεκτρονική ψήφο, κατ'εφαρμογή των κείμενων διατάξεων.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αρ. εγγεγραμμένων: 82

Αρ. ψηφισάντων: 80

Αρ. λευκών: 8

Ο υποψήφιος Καθηγητής Γεώργιος Μπάλτας έλαβε 35 ψήφους.
Ο υποψήφιος Καθηγητής Γεώργιος Σιώμκος έλαβε 37 ψήφους.

Με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων και ως εκ τούτου η τριμελής Επιτροπή Καθηγητών Πρώτης Βαθμίδας για την εκλογή του Κοσμήτορα της ΣΔΕ αποφάσισε τη διεξαγωγή κλήρωσης την Παρασκευή 25-10-2013 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 6212/11-10-2013 προηγούμενη απόφασή της.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]