Αποτελέσματα 1ης Επαναληπτικής Εκλογής για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

id: 
1849

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑποτελέσματα 1ης Επαναληπτικής Εκλογής για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 21/10/2013 πραγματοποιήθηκε η 1η επαναληπτική εκλογή για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ηλεκτρονική ψήφο, κατ' εφαρμογή των κείμενων διατάξεων.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αρ. εγγεγραμμένων: 82

Αρ. ψηφισάντων: 80

Αρ. λευκών: 10

Ο υποψήφιος Καθηγητής Γεώργιος Μπάλτας έλαβε 35 ψήφους.

Ο υποψήφιος Καθηγητής Γεώργιος Σιώμκος έλαβε 35 ψήφους.

Με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων και ως εκ τούτου η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 από ώρα 10:00 έως 15:00, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 11/10/2013/Αρ.Πρωτ.ΟΠΑ:6212 ανακοίνωση της Τριμελούς Επιτροπής Καθηγητών Πρώτης Βαθμίδας για την Εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]