Η ΜοΚΕ του ΟΠΑ σε συνεργασία με τα Γραφεία Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης και τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) διοργανώνουν τις "Ημέρες Καριέρας Start-Up" (4/12/2013)

id: 
1845

Ημέρες Καριέρας Start-Up στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013, Radisson Blu Park Hotel

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ σε συνεργασία με τα Γραφεία Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης και τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) σας προσκαλούν στην εκδήλωση "Ημέρες Καριέρας Start - Up" που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013 στο Radisson Blu Park Hotel.

Οι "Ημέρες Καριέρας Start - Up" διοργανώνονται φέτος για πρώτη φορά στο ΟΠΑ. Σκοπό έχουν τη στήριξη των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου σε επίπεδο απασχόλησης και τη διασύνδεσή τους με νέες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις (start-ups).

Η πρωτοβουλία αυτή είναι ενδεικτική της πρόθεσης του Πανεπιστημίου να ενισχύσει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, διευκολύνοντας την προσέγγιση του δυναμικού του με τις νεοφυείς αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Μέσω των συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν στην εκδήλωση, οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος σπουδών και οι απόφοιτοι του ΟΠΑ θα έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας σε μία start-up. Επιπλέον, οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα πρακτικής άσκησης θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία εργασίας σε μία start-up μέσω του προγράμματος πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου.

Για τη συμμετοχή των φοιτητών και αποφοίτων στις "Ημέρες Καριέρας Start-Up" θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βάσει της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Για Φοιτητές και Αποφοίτους
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 16/10/2013 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 27/10/2013. Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ. Ο σύνδεσμος θα ενεργοποιηθεί την Τετάρτη 16/10/2013 στις 9:00 π.μ.

Για Νεοφυείς Επιχειρήσεις (βλ. Σημείωση)*

Παρακαλείσθε να αποστείλετε e-mail στο mke@aueb.gr εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον σας και περιλαμβάνοντας τα στοιχεία σας, προκειμένου να σας αποσταλεί το Έντυπο Συμμετοχής Επιχείρησης και οι απαιτήσεις τεκμηρίωσης. Οι Αιτήσεις Συμμετοχής των Νεοφυών Επιχειρήσεων και η απαιτούμενη τεκμηρίωση θα υποβάλλονται μέχρι και την Τετάρτη 30/10/2013.

*Σημαντική Σημείωση: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει 2 έτη πραγματικής λειτουργίας ή 2 διαχειριστικές χρήσεις και δεν έχουν περάσει 8 έτη από την ίδρυσή τους.

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και οι επιμέρους της πράξεις συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]