Το ΠΜΣ MBA (πλήρους & μερικής φοίτησης) των Τμημάτων ΟΔΕ & Μ+Ε του ΟΠΑ ανακοινώνει το Πρόγραμμα Υποτροφιών "LIBRA GROUP FELLOWSHIP PROGRAMME" διάρκειας 5 ετών και συνολικής αξίας 250.000 ευρώ

id: 
1745

LIBRA GROUP FELLOWSHIP PROGRAMME

Συνεχίζοντας την αποστολή του για την παροχή υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακή εκπαίδευση, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA-Master in Business Administration των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το Πρόγραμμα Υποτροφιών "LIBRA GROUP FELLOWSHIP PROGRAMME". Η πρωτοβουλία αυτή ξεκινάει από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και καθιερώνεται με τη γενναιόδωρη οικονομική στήριξη του Libra Group, ενός διεθνούς επιχειρηματικού ομίλου με 30 θυγατρικές εταιρείες που λειτουργούν από 25 σημεία σε τέσσερις ηπείρους. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών "LIBRA GROUP FELLOWSHIP PROGRAMME" επιδιώκει να συμβάλει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου στην Ελλάδα με την παροχή χρηματοδότησης σε επιλεγμένους φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος MBA. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών αποτελεί μέρος μίας σειράς πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί από τον Όμιλο Libra με στόχο την υποστήριξη των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Ο Όμιλος Libra έχει δεσμευτεί για €250.000 προς το πρόγραμμα για πέντε έτη. Το ετήσιο χρηματικό ποσό των χορηγούμενων υποτροφιών ανέρχεται σε €50.000. Κάθε υπότροφος θα επιλέγεται αυστηρώς με αξιοκρατικά κριτήρια και θα λαμβάνει την υποτροφία, η οποία θα συμβάλλει στην αποπληρωμή των διδάκτρων του/της. Οι υποτροφίες απευθύνονται στους φοιτητές πλήρους, αλλά και μερικής φοίτησης του MBA. Η επιλογή των υποτρόφων θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου του μεταπτυχιακού προγράμματος.