Το ΟΠΑ και το Indian Council of Cultural Relations (ICCR) συνεχίζουν τη συνεργασία στο πλαίσιο της Ακαδημαϊκής Έδρας Διεθνούς Επιχειρηματικότητας στο ΟΠΑ. Την έδρα κατέλαβε για φέτος η Ινδή καθηγήτρια Dr Mrinalini Shah

id: 
1692

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Indian Council for Cultural Relations (ICCR), προχώρησε στην ίδρυση Ακαδημαϊκής Έδρας πάνω σε θέματα Διεθνούς Επιχειρηματικότητας το 2010. Την Έδρα για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 κατέλαβε η Ινδή καθηγήτρια Dr Mrinalini Shah από το Institute of Management Technology, Ghaziabad.

H καθηγήτρια Dr Mrinalini Shah θα παραμείνει στο ΟΠΑ κατά την περίοδο 15 Μαρτίου - 13 Ιουνίου 2013. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο ΟΠΑ θα προσφέρει μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και διαλέξεις. Επίσης, θα αναπτύξει ερευνητικές συνεργασίες με μέλη ΔΕΠ του ΟΠΑ, και θα συμβάλει στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της παροχής υπηρεσιών του ΟΠΑ πάνω σε θέματα Επιχειρηματικότητας.

Βιογραφικό Σημείωμα Dr Mrinalini Shah