Στο πλαίσιο του προγράμματος "ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ - Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας" θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα "Το ΟΠΑ Ερευνά" (23/4/2013)

id: 
1684

Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ
"Το ΟΠΑ Ερευνά"
Ημερίδα γνωριμίας με την Έρευνα στο Πανεπιστήμιό μας

23 Απριλίου 2013

Στο πλαίσιο του προγράμματος "ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ - Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας", στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιό μας με 33 υποψήφιους διδάκτορες, θα πραγματοποιηθεί στις 23 Απριλίου 2013, στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου, η ημερίδα "Το ΟΠΑ Ερευνά".

Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να γνωρίσει η κοινότητα του ΟΠΑ - προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και νέοι ερευνητές - από κοντά, την έρευνα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει 4 παράλληλα sessions ανά γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση, Πληροφορική, Οικονομικά, Στατιστική/Πληροφορική, όπου οι υποψήφιοι διδάκτορες του ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ θα παρουσιάσουν με απλό τρόπο το περιεχόμενο και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της έρευνάς τους. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί διαδραστικό poster session στο φουαγιέ Αντωνιάδου, ενώ η ημερίδα θα κλείσει με μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέμα "Η Έρευνα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σαν μοχλός ανάπτυξης της Κοινωνίας".

Το Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ υλοποιείται στο πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση". Αφορά στην υποστήριξη εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών από υποψήφιους διδάκτορες, οι προτάσεις των οποίων εγκρίθηκαν μετά από αξιολόγηση. Ο συνολικός προϋπολογισμός σε εθνικό επίπεδο ανέρχεται στα 39.600.000,00 €.

Πρόγραμμα Ημερίδας

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
http://irakleitos.aueb.gr/.

Το Πρόγραμμα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).