Ενημερωτικές Τμηματικές Παρουσιάσεις Προγράμματος "ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ERASMUS-ECTS" ακαδημαϊκoύ έτους 2013-2014 για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

id: 
1623

Ενημερωτικές Τμηματικές Παρουσιάσεις Προγράμματος "ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ERASMUS-ECTS"

Ακαδημαϊκoύ έτους 2013-2014

για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του ΟΠΑ

Ανακοινώνεται ότι θα γίνουν ενημερωτικές τμηματικές παρουσιάσεις του προγράμματος "ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ERASMUS-ECTS" για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, σύμφωνα με τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες ανά Τμήμα.

Τμήμα

Ημέρα

Ημερομηνία

Ώρα

Τόπος Διεξαγωγής

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας &

Στατιστικής

Δευτέρα

11.02.2013

14.00-16.00

Εργαστήριο Μάρκετινγκ, Δεριγνύ 12,
3ος όροφος

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τρίτη

12.02.2013

14.00-16.00

Δ12 Δεριγνύ 12, 1ος όροφος

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Τετάρτη

13.02.2013

14.00-16.00

Δ12 Δεριγνύ 12, 1ος όροφος

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

ΠΕΜΠΤΗ

14.02.2013

15.00-17.00

Δ12 Δεριγνύ 12, 1ος όροφος

Οικονομικής Επιστήμης

&

Πληροφορικής

Παρασκευή

15.02.2013

14.00-16.00

Δ12 Δεριγνύ 12, 1ος όροφος

Στις παρουσιάσεις αυτές θα δοθούν πληροφορίες για τα ακαδημαϊκά θέματα από τον αρμόδιο ακαδημαϊκό συντονιστή Erasmus του κάθε Τμήματος, ενώ λεπτομερείς πληροφορίες για θέματα όπως υποτροφίες, κατοικία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.λπ. θα δοθούν από την κα Κατερίνα Γαλανάκη, συντονίστρια του Προγράμματος Erasmus σε επίπεδο ιδρύματος.

Παρακαλούνται θερμά όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να παρευρεθούν και να θέσουν τα ερωτήματά τους.

Σημείωση

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος ΛΟΧΡΗ που συμμετείχαν στην παρουσίαση του Προγράμματος Έρασμος από τον ακαδημαϊκό συντονιστή του Τμήματός τους την Πέμπτη 07/02/2013, (10.00-12.00, Δ12 - Δεριγνύ 12) να προσέλθουν σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω τμηματικές συναντήσεις για να ενημερωθούν από την κα Γαλανάκη σε διοικητικά θέματα του Προγράμματος, όπως υποτροφίες ΙΚΥ, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.λπ.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2013

Από το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου