Διδακτορικοί φοιτητές των Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας και Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών λαμβάνουν βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό Algorithmic Trading 2011 του University College London

id: 
1317


Η ομάδα των κ. Μαρία Κεχαγιά και κ. Conrad Felix Michel Landis, υποψηφίων διδακτόρων των Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, αντίστοιχα, με συντονιστή τον κ. Σπύρο Σκούρα, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, έλαβε το βραβείο της Barclays Capital "Barclays Capital Prize for Best Competition Entry by a Female Contestant", στον διεθνή διαγωνισμό Algorithmic Trading 2011 που διοργανώθηκε από το University College London (UCL's Financial Computing Center), μεταξύ 1/10/2011 και 30/11/2011.

Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η ανάπτυξη αλγορίθμων-μοντέλων επένδυσης και η επένδυση σε πραγματικό χρόνο, σε 25 συναλλαγματικά κεφάλαια και 11 συμβόλαια futures από την 1/11/2011 μέχρι 30/11/2011, μέσω της πλατφόρμας ATRADE και με την προσομοίωση πραγματικών συνθηκών επένδυσης. Η αξιολόγηση των ομάδων βασιζόταν στην απόδοση των στρατηγικών, αλλά και την καινοτομία των αλγορίθμων επένδυσης.

Η κ. Μαρία Κεχαγιά είναι 1ετής υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος ΔΕΤ- ISTLab ( με επιβλέπων καθηγητή τον κ. Διομήδη Σπινέλλη) και ο κ. Conrad Felix Michel Landis, είναι 3ετής υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος ΔΕΟΣ (με επιβλέπων καθηγητή τον κ. Σπύρο Σκούρα).