Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων επιλογής μαθημάτων και συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

id: 
1189

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων και συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 θα ξεκινήσει την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011 και θα λήξει την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1ο ΒΗΜΑ: Δήλωση Μαθημάτων
Αρχικά, θα πρέπει να υποβάλετε δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 στην ηλεκτρονική Γραμματεία του Ιδρύματος http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/, κάνοντας χρήση των στοιχείων πρόσβασης (username/password).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για την οριστική υποβολή της δήλωσης, πατήστε το πλήκτρο "Αποστολή" και εκτυπώστε τη δήλωσή σας.
Θα προχωρήσετε στο 2ο Βήμα ΜΟΝΟΝ όταν θα έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς το 1ο Βήμα.

2ο ΒΗΜΑ: Δήλωση Συγγραμμάτων
Στη συνέχεια, εισέρχεστε στον δικτυακό χώρο δήλωσης συγγραμμάτων www.eudoxus.gr για να επιλέξετε τα συγγράμματα για τα μαθήματα που δηλώσατε για το χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Για τη δήλωση συγγραμμάτων είναι απαραίτητη η χρήση των ίδιων στοιχείων πρόσβασης (username/password) που χρησιμοποιείτε στην ηλεκτρονική Γραμματεία του Ιδρύματος.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Η αίτηση δήλωσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης που κατατέθηκε από 3 έως 11 Οκτωβρίου 2011 στη Γραμματεία του Τμήματος που ανήκε ο φοιτητής/τρια, δεν υποκαθιστά την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών πρέπει να δηλωθούν και ηλεκτρονικά από 26/10/2011 έως 30/11/2011.

Όσοι φοιτητές έχετε μη λειτουργικούς κωδικούς ή δεν μπορείτε να εισέλθετε στην ηλεκτρονική Γραμματεία ή δεν μπορείτε να εισέλθετε στο σύστημα Εύδοξος, μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική ανάκτηση των στοιχείων σύνδεσης από την ιστοσελίδα http://e-grammateia.aueb.gr.

Όσοι φοιτητές δεν έχετε ενεργοποιήσει τον λογαριασμό σας, μπορείτε να το κάνετε επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής Γραμματείας του Ιδρύματος http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/, πατώντας τον σύνδεσμο "Ενεργοποίηση Λογαριασμού".

Αν το σύστημα δεν σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας, επισκεφθείτε τη Γραμματεία του Τμήματός σας για να βεβαιώσετε ότι τα στοιχεία σας έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων και ότι ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας έχει καταχωρηθεί σωστά.

Σε περίπτωση προβλήματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δήλωσης μαθημάτων (π.χ. μέγιστος αριθμός μαθημάτων) μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματός σας.

Σε περίπτωση προβλήματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δήλωσης συγγραμμάτων μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής χρηστών ΕΥΔΟΞΟΣ (helpdesk@eudoxus.gr) ή στο 801-11-13600.

Πληροφορίες για τις οδηγίες χρήσης του νέου συστήματος "ΕΥΔΟΞΟΣ" παρέχονται στη σελίδα www.eudoxus.gr Αναζήτηση βιβλίων στη σελίδα http://service.eudoxus.gr/search/.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΕπισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]