Το ΟΠΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο UIBE του Πεκίνου διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο "Leadership and Management in a Changing World: Lessons from Ancient East & West Philosophy" (12-14/6/2011)

id: 
1060


Διεθνές Συνέδριο
"Leadership and Management in a Changing World:
Lessons from Ancient East and West Philosophy"

Αθήνα, 12-14 Ιουνίου 2011

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το University of International Business and Economics του Πεκίνου διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο με θέμα "Leadership and Management in a Changing World: Lessons from Ancient East and West Philosophy", στο ξενοδοχείο Divani Caravel στις 12-14 Ιουνίου 2011.

Σκοπός του συνεδρίου, που είναι το πρώτο διεθνές συνέδριο με αυτή τη θεματολογία, είναι να αναδείξει εκείνες τις δεσπόζουσες ιδέες της αρχαίας φιλοσοφίας και ιστορίας, οι οποίες συνδέονται με το σύγχρονο management και την ηγεσία, και να οδηγήσει στη διατύπωση σημαντικών συμπερασμάτων για τη βελτίωση των πρακτικών του management.

Μεταξύ των κυριότερων θεμάτων του Συνεδρίου περιλαμβάνονται τα εξής: Ηγεσία και Φιλοσοφία, Επιχειρηματική Ηθική, Αξίες και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Φιλοσοφία και Σύγχρονο Management, Ηθική και Στρατηγική, Λήψη Αποφάσεων και Φιλοσοφία, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Επικοινωνία, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Φιλοσοφία, Διαπολιτισμικό Management στην Ανατολή και τη Δύση κ.ά.

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν ως κεντρικοί και προσκεκλημένοι ομιλητές οι Καθ. Xu Jialu (President of the International Association for Chinese Language Teaching, Vice Chairman of the 10th National People's Congress Standing Committee), Καθ. Sir Geoffrey Lloyd (University of Cambridge), Καθ Thomas Donaldson (Wharton School, University of Pennsylvania), Καθ. Shi Jianjun (President of the University of International Business and Economics, Beijing), Καθ. Liu Chuansheng (Chair of Beijing Normal University Council), Sir Paul Judge (President of the Association of MBAs), Danah Zohar (Oxford Academy of Total Intelligence), Καθ. Yang Huilin (Vice-President of Renmin University), Καθ. Chung-ying Cheng (University of Hawaii), Καθ. Tu Weiming (Director, Institute for Advanced Humanistic Studies at Peking University, Research Professor at Harvard University) και Καθ. Χαρίδημος Τσούκας (University of Warwick, Πανεπιστήμιο Κύπρου). Περισσότεροι από 60 ομιλητές, ακαδημαϊκοί, αλλά και στελέχη επιχειρήσεων απ' όλο τον κόσμο, θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους, ενώ θα υπάρχει και πάνελ με θέμα: "The Reflective Business Leader: Paths to Ethical and Sustainable Business Development", στο οποίο θα συμμετάσχουν CEO γνωστών εταιρειών. Οι καλύτερες εργασίες θα δημοσιευτούν σε ειδικό τεύχος του Journal of Business History αφιερωμένο στο Συνέδριο.

Πρόγραμμα Συνεδρίου


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: www.leadershipclassics.org.