Θέματα ασφάλειας στα κτήρια του ΟΠΑ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

id: 
1038

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν πρόσφατης αυτοψίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαπιστώθηκε σοβαρό πρόβλημα στη δυνατότητα άμεσης εκκένωσης του κτηρίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

(πυρκαγιά, σεισμός κλπ).

Το πρόβλημα έγκειται κυρίως στην ύπαρξη των ταμπλό ανακοινώσεων που βρίσκονται στις κύριες εισόδους Δεριγνύ και Αντωνιάδου, για τα οποία η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνιστά να απομακρυνθούν άμεσα.

Το θέμα συζητήθηκε στην τελευταία Σύγκλητο, η οποία έκανε αποδεκτά τα παραπάνω πορίσματα και συστάσεις.

Έχουν ενημερωθεί όλες οι παρατάξεις για το σοβαρό αυτό πρόβλημα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα, αφενός με την απομάκρυνση των ταμπλό που εμποδίζουν και αφετέρου με την εγκατάσταση κατάλληλου

εξοπλισμού στις εξωτερικές πόρτες (μπάρες πανικού) που θα εξασφαλίζουν την χωρίς εμπόδια γρήγορη έξοδο από το κτήριο.

Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Οι Πρυτανικές Αρχές και η Σύγκλητος του ΟΠΑ θεωρούν ότι πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα και αποτελεσματικά.

Ζητάμε τη βοήθεια όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, και ιδιαίτερα των φοιτητών, προκειμένου να διασφαλίσουμε τις απαραίτητες συνθήκες ασφάλειας όλων μας.

Από την Πρυτανεία

 

 

Last updated: 11 April 2018