Απονομή στον Ν. Φωτίου, Υποψ. Διδάκτορα του Τμήμ. Πληροφορικής και ερευνητή στο Εργαστ. Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Τηλεπικοινωνιών του ΟΠΑ, του "Best Student Paper Award" στο Συνέδριο NGI 2010 (2-4/6/2010)

id: 
850

Ο Νίκος Φωτίου, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής και ερευνητής στο Εργαστήριο Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Τηλεπικοινωνιών του ΟΠΑ βραβεύθηκε με το "Best Student Paper Award" στο πλαίσιο του Συνεδρίου Next Generation Internet (NGI) 2010 για την εργασία του με τίτλο "Fighting Spam in Publish/Subscribe Networks Using Information Ranking" (Επιβλέποντες Καθηγητές Ιωάννης Φ. Μαριάς και Γεώργιος Κ. Πολύζος).

Το Συνέδριο Next Generation Internet (NGI) 2010, το οποίο διεξήχθη 2-4 Ιουνίου 2010 στο Παρίσι, αποτελεί τη συνέχεια μιας σειράς επιτυχημένων διοργανώσεων του Network of Excellence (NoE) Euro-NF (πρώην Euro-NGI) υπό την πρωτοβουλία του 7ου Framework Programme της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Συνέδριο αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης σε ότι αφορά στην επόμενη γενιά του διαδικτύου, και στην ενδυνάμωση της συνεργασίας με ερευνητές και ιδρύματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου Next Generation Internet (NGI) 2010