Το Τμήμα ΟΔΕ του ΟΠΑ υποστηρίζει τη διοργάνωση του 14th International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, στο Ρέθυμνο (27-29 Μαΐου 2010)

id: 
692

14th International Conference on Macroeconomic Analysis
and International Finance
Ρέθυμνο
27-29 Μαΐου 2010

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υποστηρίζει τη διοργάνωση του 14th International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 27-29 Μαΐου 2010.

Τα θέματα που πρόκειται να απασχολήσουν τους σύνεδρους του Διεθνούς Συνεδρίου είναι:
Exchange rates and Currency Markets; Monetary Theory and Policy; Financial Markets; Economic Growth; Financial Econometrics; Macroeconomics; Financial Effects of Euro Adoption; Banking and Finance; Trade Effects and Financial Development in New EU Member Countries; EU Economics; Macroeconomic Theory and Policy; Financial Integration; Risk Sharing and Real Convergence of EMU Enlargement; New EU Countries; Growth and Development; Emerging Markets.

Οι κεντρικοί ομιλητές του συνεδρίου είναι ο Καθηγητής William A. Barnett (University of Kansas), ο Καθηγητής George M. Constantinides (University of Chicago Business School), ο Καθηγητής Christopher M. James (University of Florida) και ο Καθηγητής Juergen von Hagen (University of Bonn).

Το επιστημονικό περιοδικό Journal of Banking and Finance, ένα από τα σημαντικότερα περιοδικά στον χώρο της Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής, πρόκειται να δημοσιεύσει τα καλύτερα άρθρα τα οποία θα παρουσιασθούν στο συνέδριο σχετικά με το θέμα " The Future of Universal Banking ".

Αφίσα Συνεδρίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.soc.uoc.gr/macro.