Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Συλλεκτικό Τόμο Επιστημονικών Άρθρων του ΠΜΣ στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών

id: 
386

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική για στελέχη επιχειρήσεων

και οργανισμών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σκοπεύει να εκδώσει, με την ευκαιρία του εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας του,

έναν συλλεκτικό τόμο επιστημονικών άρθρων με γενικό τίτλο: "Το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα". Ο τόμος αυτός θα δημοσιευτεί την

άνοιξη-καλοκαίρι του 2009 και θα καλύπτει θέματα κεφαλαιαγορών και

διαχείρισης χαρτοφυλακίων, καθώς και θέματα του ευρύτερου ελληνικού

χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ειδικότερα, θα καλύπτει θέματα κεφαλαιαγορών και διαχείρισης χαρτοφυλακίων, καθώς και θέματα του ευρύτερου

ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στην ενότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος επιδιώκεται να καλυφθούν θέματα

που αφορούν στην αποτελεσματικότητα της οικονομικής διαχείρισης των τραπεζών, την οργάνωση και εποπτεία αυτών, τη διαχείριση

των πιστωτικών κινδύνων, την αξιολόγηση των επενδυτικών τους στρατηγικών, τις πρακτικές και τα προβλήματα της διεθνούς τραπεζικής

και χρηματοδότησης, καθώς και θέματα αναφορικά με την ιστορική αναδρομή και εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα.

Η επιλογή των άρθρων θα γίνει από ομάδα κριτών που θα ορίσει η μεταπτυχιακή

επιτροπή του προγράμματος. Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να αποστείλουν τα άρθρα τους το αργότερο μέχρι την 22η Απριλίου 2009

στην κυρία Πένυ Μακρυγιάννη στο ακόλουθο e-mail: pennymakr@aueb.gr (τηλ. 210 82 03 689).

Κατά προτίμηση, θα γίνουν δεκτά άρθρα περιορισμένου αριθμού σελίδων (π.χ. μέχρι 12-14 Α4 σελίδες). Tα άρθρα θα πρέπει να είναι γραμμένα

στην ελληνική γλώσσα.