Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, στο γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική»

id: 
275

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ  ΔΕΠ

Στo ΦΕΚ 719/4-8-2008 (Τεύχος Γ) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης  ΔΕΠ για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

  1. Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο  «Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική»

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 3 Νοεμβρίου 2008

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος, στο τηλέφωνο 210-8203107.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2008    

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγητής  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  Π. ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ