Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική», για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

id: 
21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

Στο ΦΕΚ 823/18.10.2007 (Τεύχος Γ’) δημοσιεύτηκε η προκηρύξη της παρακάτω θέσης ΔΕΠ για το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

-         Μια (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική".

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 7  Ιανουαρίου 2008.

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος, στα τηλέφωνα 210-8203300, 210-8203302 και 210-8203322.

Προς τις Εφημερίδες:

ΒΗΜΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΕΘΝΟΣ,

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΥΡΙΑΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΠΑΤΡΩΝ),

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ),

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ),

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (ΡΕΘΥΜΝΟΥ),

Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΧΑΝΙΩΝ),

Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΒΟΛΟΥ), ΕΜΠΡΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ),

Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ (ΚΕΡΚΥΡΑΣ),

ΑΡΚΑΔΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΤΡΙΠΟΛΗΣ),

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ (ΛΑΜΙΑΣ)

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (ΚΟΖΑΝΗΣ)

με την παράκληση να δημοσιεύσουν την παρούσα όπως έχει μία φορά το αργότερο μέχρι και 20/11/2007.

Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2007

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ

Καθηγητής