Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο eduroam για Android

 • Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις.
 • Πατήστε στο Wi-Fi.
 • Πατήστε στο δίκτυο eduroam
 • Συμπληρώστε κατάλληλα τα πεδία:

  • Μέθοδος EAP: TTLS
  • 2η φάση ελέγχου ταυτότητας: PAP
  • Πιστοποιητικό CA: (δεν καθορίζεται)
  • Πιστοποιητικό Χρήστη: (δεν καθορίζεται)
  • Ταυτότητα: <your username>@aueb.gr
  • Áγνωστη ταυτότητα: (κενό)
  • Κωδικός Πρόσβασης: Ο κωδικός σας.
 • Τέλος, πατήστε στο Σύνδεση.

Last updated: 21 November 2019