Λειτουργία του συγκροτήματος του Κεντρικού Κτηρίου του ΟΠΑ από την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου έως και την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η πρόσβαση στο συγκρότημα του Κεντρικού Κτηρίου του ΟΠΑ δεν θα είναι δυνατή από την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου έως και την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024, λόγω φοιτητικών κινητοποιήσεων.

Όσον αφορά την εξεταστική  και την εκπαιδευτική διαδικασία των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, η Σύγκλητος, σύμφωνα με την τελευταία της απόφαση, θα συνεδριάσει άμεσα για να λάβει σχετικές αποφάσεις. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ID: 
4247

Last updated: 30 January 2024