Στήριξη πληγέντων μελών της κοινότητας του ΟΠΑ από τις πλημμύρες

Σε συνέχεια της στήριξης των πληγέντων από τις φωτιές, η διοίκηση του ΟΠΑ αποφάσισε το πανεπιστήμιο να στηρίξει-στο μέτρο του εφικτού- και τα μέλη της κοινότητας που τυχόν επλήγησαν από τις πλημμύρες.

Η κάθε περίπτωση θα αξιολογηθεί ξεχωριστά.

Για το σκοπό αυτό, καλούμε τα μέλη της κοινότητας του ΟΠΑ που επλήγησαν από τις πλημμύρες και αντιμετωπίζουν προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή συμμετοχή τους στις εργασιακές ή ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις προς το πανεπιστήμιο το προσεχές χρονικό διάστημα, να απευθύνονται στο e-mail: protocol@aueb.gr αναγράφοντας τα παρακάτω στοιχεία τους:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Ιδιότητα
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Τμήμα Φοίτησης και Αριθμό Μητρώου (για φοιτήτριες και φοιτητές)
  • Συνοπτική περιγραφή τόσο του προβλήματος όσο και του αιτήματος

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΟΠΑ

ID: 
4070

Last updated: 12 September 2023