Πρόσκληση κατάθεσης αιτήσεων για το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Αιτήσεις από 1 έως 18.9.23