Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ 2023

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργάνωσε την  κορυφαία εκδήλωση σταδιοδρομίας «Ημέρες Καριέρας» στις 16 Φεβρουαρίου 2023  στο Ζάππειο Μέγαρο

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Καθηγητής κ. Άγγελος Συρίγος, Υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων,  ο Ομ. Καθηγητής κ. Οδυσσέας Ζώρας, Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, ο Βουλευτής και Καθηγητής του ΟΠΑ κ. Χρήστος Ταραντίλης,  ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) Καθηγητής κ. Περικλής Μήτκας και ο Πρόεδρος του ΔΣ της Eurobank, Καθηγητής κ. Γιώργος Ζανιάς. Ταυτόχρονα, πολυάριθμοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, παρευρέθηκαν προκειμένου να καλύψουν το γεγονός.

Για την εκδήλωση, αναρτήθηκαν 1.400 βιογραφικά φοιτητών και αποφοίτων προς αξιολόγηση από τους εκπροσώπους 75 μεγάλων επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ, διοργανώνει την εκδήλωση αυτή επί 3 δεκαετίες  και είναι το πρώτο Γραφείο που λειτούργησε σε ελληνικό Πανεπιστήμιο και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και του ευρύτερου οικονομικού, επιχειρησιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΟΠΑ Καθηγητής κ. Ιωάννης Μούρτος τόνισε: «Οι Ημέρες Καριέρας επιτρέπουν στο Πανεπιστήμιο να παρακολουθεί και να ενημερώνεται επί του διαρκώς μετασχηματιζόμενου οικονομικού, κοινωνικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος έτσι ώστε να μελετά και να αξιοποιεί τις παρατηρούμενες αλλαγές με σκοπό την επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το ΟΠΑ προσπαθεί να καλύπτει καίρια και αποτελεσματικά τις ανάγκες των μελών της ακαδημαϊκής του κοινότητας, των οργανισμών στους οποίους εργάζονται οι απόφοιτοί του και της κοινωνίας ευρύτερα».

Παρών στην εκδήλωση και ο Πρύτανης του ΟΠΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, ο οποίος δήλωσε: «Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με βάση το στρατηγικό σχεδιασμό του για την υποστήριξη της απασχολησιμότητας, έχει πραγματοποιήσει μελέτες στις οποίες επιβεβαιώνεται ότι το 75% των επί πτυχίω φοιτητριών και φοιτητών του, ήδη απασχολούνται. Το ποσοστό αυτό είναι σπάνιο για Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Ελλάδα και αποτελεί το παράδειγμα για μια καλή πρακτική που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν κι άλλα πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας».

  

 

 

ID: 
3808

Last updated: 3 March 2023