Προκήρυξη ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική, Ακαδημαϊκό έτος 2023-24