Εκδήλωση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για τον Εθελοντισμό

Δελτίο Τύπου

Εκδήλωση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για τον Εθελοντισμό

 

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου διοργάνωσε στις 23-11-2022 εκδήλωση με θέμα τον εθελοντισμό. Το εν λόγω Τμήμα έχει επενδύσει και σχεδιάσει διαχρονικά δράσεις που βασίζoνται στον εθελοντισμό των φοιτητών. Ο βασικός σκοπός της εκδήλωσης ήταν να παρουσιάσει στους φοιτητές του Τμήματος όλων των ετών τα οφέλη του εθελοντισμού και τις δράσεις αυτές με απώτερο σκοπό την καθιέρωση και ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου εθελοντών και την αποδοχή όλης αυτής της προσπάθειας από όσο το δυνατόν περισσότερους φοιτητές.

Καθηγητές του Τμήματος παρουσίασαν εθελοντικές δραστηριότητες που έχουν λάβει χώρα κατά το παρελθόν, ενώ φοιτητές που είναι ήδη εθελοντές περιέγραψαν τις δικές τους εμπειρίες. Παράλληλα, ο κ. Αλέξανδρος Κωστόπουλος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη CSR Hellas, μίλησε για τη σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και του εθελοντισμού στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Επιπλέον, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους μέσω μιας σειράς διαδραστικών ομαδικών δραστηριοτήτων.

Στο τέλος της εκδήλωσης, αναφέρθηκε η σημασία μιας νέας συνάντησης με όλους τους παρευρισκόμενους φοιτητές μέσα στον Δεκέμβριο με σκοπό να περιγραφούν οι εθελοντικές δράσεις που σχεδιάζονται για το 2023 και να δηλώσουν οι παρευρισκόμενοι φοιτητές το ενδιαφέρον τους σε αυτές.

 

          

ID: 
3687

Last updated: 25 November 2022