Πιστοποίηση EMOS (European Masters in Official Statistics) για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική του ΟΠΑ
 

- Πρόσθετα Εξειδικευμένα Μαθήματα Επίσημων Στατιστικών

- Διπλωματική εργασία στον τομέα των Επίσημων στατιστικών σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) με χαρά ανακοινώνει ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Στατιστική του Τμήματος Στατιστικής έλαβε την πιστοποίηση και έγινε μέλος του EMOS (European Masters in Official Statistics)

Το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική από την έναρξη της λειτουργίας του το 1998 αλλά και την επανίδρυσή του με την αναδιαμόρφωση του προγράμματός του το 2018 στοχεύει στην παραγωγή ειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους Ελληνικών και αναγνωρισμένων ξένων ΑΕΙ στους βασικούς τομείς της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων. Ειδικότερα, το αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στα εξής γνωστικά πεδία:
α) Ανάλυση Δεδομένων
β) Βιοστατιστική
γ) Υπολογιστική Στατιστική Μεγάλων Δεδομένων
δ) Εφαρμοσμένες Πιθανότητες.

Μέσα από την πιστοποίηση αυτή το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική επεκτείνει την εκπαίδευση των φοιτητών και στο πεδίο των Επίσημων Στατιστικών και  προσφέρει στους φοιτητές του τη δυνατότητα να ερμηνεύουν το ταχέως μεταβαλλόμενο επίσημο σύστημα παραγωγής δεδομένων του 21ου αιώνα.

Το European Master in Official Statistics (EMOS) είναι μια πιστοποίηση που απονέμεται από την Επιτροπή Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESSC) για τέσσερα χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον εκπληρώνονται συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Το δίκτυο EMOS περιλαμβάνει 33 μεταπτυχιακά προγράμματα σε 18 χώρες καθώς επίσης και τις αντίστοιχα συνεργαζόμενες Στατιστικές Υπηρεσίες. Το δίκτυο βασίζεται σε ήδη υπάρχοντα διαπιστευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία διαμορφώνουν τα προγράμματα τους ώστε οι απόφοιτοι να εξοικειωθούν με τα μαθησιακά αποτελέσματα των επίσημων στατιστικών, της παραγωγής στατιστικής μεθοδολογίας και διάδοσης στατιστικών τεχνικών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεργασία των προγραμμάτων αυτών με τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες ή γενικότερα υπηρεσίες παραγωγής επίσημων στατιστικών μέσα από την πρακτική άσκηση αλλά και την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών στις επίσημες στατιστικές. 

Το ΟΠΑ μετά από την υπογραφή μνημονίου με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) τον (22/3/2021) και μέσα από μια διαδικασία που κράτησε αρκετούς μήνες ξεκινώντας από την αναδιαμόρφωση του προγράμματος του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ,  και κατόπιν με την υποβολή της αίτησης τον περασμένο Δεκέμβριο κατάφερε να εισέλθει στην επίλεκτη ομάδα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων με την υψηλού κύρους πιστοποίηση της Eurostat "EMOS” (European Master in Official Statistics). Θα πρέπει να σημειωθεί  ότι η συγκεκριμένη πιστοποίηση είναι αναγνωρισμένη από όλες τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές Υπηρεσίες, τις Κεντρικές Τράπεζες και το σύνολο των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Φορέων.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής του ΟΠΑ, Καθηγητής Ιωάννης Ντζούφρας, αναφερόμενος στο γεγονός, τόνισε ότι  «Είναι μεγάλη μας τιμή να είμαστε μέλος της οικογένειας των μεταπτυχιακών κορυφαίων Ευρωπαϊκών Πανεπιστήμιων που φέρουν την πιστοποίηση EMOS. Θα εργαστούμε σκληρά, σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ, για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού προγράμματος στο αντικείμενο των Επίσημων Στατιστικών και τη δημιουργία νέων ερευνητικών συνεργασιών σε αυτόν τον επιστημονικό τομέα».

Λεπτομέρειες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://aueb-analytics.wixsite.com/dd-aueb-stats/emos

 

ID: 
3526

Last updated: 29 June 2022