Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (ΜΒΑ International)

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗTIKH TΩN ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (MBA International)

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (ΜΒΑ International), πλήρους και μερικής φοίτησης, παρατείνεται έως τη ΔΕΥΤΕΡΑ 14-06-2020.

Κατά τα λοιπά ισχύει η δημοσιευμένη Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων.

 

Αθήνα, 1/6/2021

 

 

O Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

 

*

 

Καθηγητής Klas Eric Soderquist

 

Ο Πρύτανης

 

*

 

Καθηγητής Δημήτριος Μπουραντώνης

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο και παραμένει στο αρχείο του φορέα.

ID: 
3020
Attached files:: 

Last updated: 7 June 2021